Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 29 2017

19:24

Eltel spikar villkor för nyemissionen

Villkoren för den nyemission som Eltel tidigare har kommunicerat har nu fastställts.
19:07

Höjd dansk tillväxtprognos

Danmarks regering höjer sin prognos för landets BNP-tillväxt för 2017 till 1,7 procent från tidigare 1,5 procent.
19:01

Frida Wallnor: Tacka Trump för det europeiska uppvaknandet

LEDARE. Donald Trumps första utlandsresa som president var ”en stor framgång” enligt honom själv. Det måste man faktiskt hålla med om.
19:00

Ex-vd:n Hjärne tar Eltel till domstol

Cirkus Eltel fortsätter. Samtidigt som aktieägarna förlorat miljardbelopp i skandalen har tidigare vd:n Axel Hjärne i tysthet startat en rättsprocess mot bolaget. Eltel kan nu tvingas betala lön medan brottsutredningen pågår.
19:00

Rätt och fel om Hamn4an

Först vill vi undanröja de felaktiga uppgifterna om inkomster och arbetstider i hamnen. Följande gäller: De allra flesta jobbar tvåskift (38,25 h/vecka) eller dagtid (40 h/vecka) med två raster per skift. Både 36,5 h/vecka och påståendet om 22 timmar/vecka är helt felaktiga. Grundlönen är strax över 29 000 per månad.    
19:00

PM Nilsson: Tålamodet hos M bör inte vara för stort

På torsdag kommer Statistiska centralbyråns halvårsredovisning av partisympatierna. Den har status av "facit" eftersom SCB:s mätning omfattar så många personer, 9.000 individer, jämfört med de kommersiella opinionsinstituten.  
19:00

Storföretag bör redovisa varför de inte betalar i tid

Små företag betalar direkt, stora betalar efter flera månader. Så ser betalningskulturen ut i Sverige. I praktiken utnyttjar de stora företagen underleverantörer som banker. Om vi ska undvika lagstiftning behövs regler för självsanering.  
18:05

Analytikern: Då kan oljepriserna överstiga 60 dollar

Tre huvudscenarion kan utspela sig efter oljekartellen Opecs förlängda avtal om produktionssänkningar, enligt Nordeas oljeanalytiker Thina Saltvedt. Det hon ser som mest troligt skulle innebära oljepriser på uppemot 60 dollar fatet.
17:25

Nu handlas Melker Schörling med rabatt

Investmentbolaget Melker Schörling har de senaste åren handlats till substanspremie. Men nu tycks de tiderna vara över och i stället handlas aktiekursen till rabatt.
17:20

Chef i Billerud Korsnäs tankar aktier

Förpackningstillverkaren Billerud Korsnäs kommunikations- och hållbarhetsdirektör Henrik Essén köpte på måndagen 3.840 aktier i bolaget.
17:02

Allt fler företag slirar med betalningarna

Allt fler företag pressas till att gå med på längre betalningstider – och det är inte bara storbolagen som håller på pengarna. Nu varnar experterna för att sena betaltider äter upp jobb.    
17:00

Damberg rasar mot Svenskt Näringsliv

Regeringen bjuder in landets 15 största företag och för att få till kortare betalningstider. Samtidigt riktar man hård kritik mot Svenskt Näringsliv, som inte lyckats lösa problemet.
16:49

Oriflame-topp säljer aktier

Michael Cervell, som sitter i ledningsgruppen för sminkbolaget Oriflame, har sålt 2.200 aktier i företaget.
16:22

Nordenbörser: Nokia tyngde

Norden-börserna sjönk på måndagen som globalt präglades av helgstängda marknader i såväl USA som Storbritannien och Kina.
16:06

Nordeas analytikertopp går till SEB

SEB har rekryterat Martin Nilsson som ny aktieanalyschef.
16:03

Anders Hägerstrand: Vem vänder Persson ryggen?

Den stora frågan när Stefan Persson fortsätter storköpa H&M-aktier är vem som vänder honom ryggen och säljer aktien. Det kan mycket väl vara stora svenska institutioner.
16:00

Europabörser: Italienska banker pressade

De ledande europeiska börserna uppvisade små sammantagna förändringar på måndagen när Londonbörsen höll helgstängt i likhet med USA-börserna.
15:49

Stockholmsbörsen: Lugn handel när London och New York höll stängt

Veckan inleddes med en smärre nedgång på Stockholmsbörsen. Att aktiemarknaderna i London och New York höll helgstängt bidrog till den avvaktande handeln.
15:36

Nya uppgifter om Saabs muthärva i Sydafrika

Försvarskoncernen Saab tecknade ett avtal med den man som står anklagad för korruption och mutor i samband med Jas Gripen-affären med Sydafrika 1990-talet, rapporterar TV4 Nyheterna.
15:30

Finansinspektionen varnar för dessa optioner

Finansinspektionen varnar i en ny rapport konsumenter för en farlig placering. Det finns en stor risk att man förlorar samtliga pengar – och det kan till och med handla om ren bedrägeriverksamhet.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl